facebook

Regulamin

REGULAMIN Łowisko rekreacyjne

 

1. Łowisko udostępnione jest dla wędkarzy łowiących różnymi metodami, wędkować można na 2 wędki. Osoby towarzyszące wnoszą również opłatę ustaloną w cenniku łowiska.

2. Na tym zbiorniku wędkujemy w czasie wiosenno – letnim od godziny 6 do 20 i w czasie jesiennym do zmroku oraz w czasie letnim w nocy od 20 do 6. Terminy nocnego wędkowania będą wyznaczone przez obsługę łowiska.

3. Wędek nie wolno pozostawiać bez opieki.

4. Na łowisku obowiązują haczyki bezzadziorowe.

5. Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb powyżej 4 kg.

6. Na łowisku obowiązuje zakaz stosowania modeli zdalnie sterowanych oraz pontonów do wywożenia zanęt.

7. Od wędkarzy wymagane jest bezwzględne posiadanie na stanowisku: maty do odhaczania ryb, podbieraka, siatki do przechowywania złowionych i zabieranych ryb (nie krótsze niż 3 metry oraz o obręczy nie mniejszej niż 40 cm), narzędzi do bezpiecznego wyciągania haczyków z pyska ryby.

8. Osoby nie posiadające maty nie będą dopuszczane do wędkowania, mate można wypożyczyć odpłatnie na miejscu u gospodarza łowiska.

9. Nie odhaczamy ryb na trawie, ziemi i piasku (tylko i wyłącznie na macie lub w kołysce).

10. Na łowisku obowiązuje zakaz robienia zdjęć z rybami na stojąco, zdjęcia robimy tylko nad matą lub w kołysce.

11. Zabrania się stosowanie plecionek jako linek głównych.

12. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność. Młodzież do lat 14 nie podlega opłacie za wędkowanie (po wcześniejszym okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości).

13. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby lub która ucierpiała w trakcie połowu należy powiadomić Opiekuna Łowiska i przetrzymać ją w worku do czasu jego przybycia.

14. Łowienie metodą na spinning możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzem łowiska.

15. Na łowisku oraz stawach sąsiadujących obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

16. Zabrania się palenia ognisk, wrzucanie do wody odpadków i niedopałków papierosów, jak i zaśmiecania niedopałkami stanowisk wędkarskich, należy zachować czystość na stanowisku.

17. Na łowisku obowiązuje zakaz używania pontonów – można używać łódek zdalnie sterowanych do wywozu zanęt .

18. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie, uprasza się o zabieranie ze sobą własnych śmieci.

19. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska, osoby zachowujące się głośno, niestosownie oraz pod znacznym wpływem alkoholu będą wypraszane z łowiska.

20. W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli.

21. Osobie która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 100 zł za każdy kilogram ryby (nie mniej niż 500 zł za rybę). Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.

22. Właściciel lub gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do przeszukania toreb podręcznych Klientów po zakończonych połowach.

23. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

24. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem lub gospodarzem łowiska.

25. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na wykorzystanie wizerunku w formie zdjęć na stronie internetowej łowiska oraz na portalach społecznościowych typu Facebook.

26. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

27. Opłata przypisana jest tylko do jednego z łowisk (nie można korzystać z kilku łowisk przy jednej opłacie). 28. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.

 

 

REGULAMIN Łowisko NO KILL

 

1. Na tym Łowisku obowiązuje zasada ZŁÓW I WYPUŚĆ.

2. Na Łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabijania i zabierania ryb.

3. Na tym zbiorniku opłata rezerwacyjna jest minimum za jedną dobę 24h. Doba trwa od godziny 12 do 11 następnego dnia.

4. Wjazd i wyjazd z łowiska jest możliwy tylko w godzinach 6-20.

5. Wyjazd po godzinie zamknięcia bramy tylko w szczególnych wypadkach losowych nie cierpiących zwłoki lub po wcześniejszej konsultacji z gospodarzem łowiska.

6. Łowisko udostępnione jest dla wędkarzy łowiących różnymi metodami, wędkować można na 2 wędki (jedna osoba wędkująca). Osoby towarzyszące wnoszą również opłatę ustaloną w cenniku łowiska.

7. Na stanowisku mogą przebywać tylko osoby posiadające wykupione Zezwolenie i osoby towarzyszące po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Dzieci do lat 12 wstęp darmowy, po zgłoszeniu u Opiekuna Łowiska.

8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.

9. Na jednym stanowisku mogą łowić maksymalnie 2 osoby.

10. Wędek nie wolno pozostawiać bez opieki.

11. Od wędkarzy wymagane jest bezwzględne posiadanie na stanowisku :maty lub kołyski do odhaczania ryb, podbieraka o rozstawie ramion 1m, odkażacza do ran, worka karpiowego, narzędzi do bezpiecznego wyciągania haczyków z pyska ryby.

12. Osoby nie posiadające maty lub kołyski nie będą dopuszczane do wędkowania, matę można wypożyczyć odpłatnie na miejscu u gospodarza łowiska. 13. Nie odhaczamy ryb na trawie, ziemi i piasku (tylko i wyłącznie nad matą lub w kołysce).

14. Na łowisku obowiązuje zakaz robienia zdjęć z rybami na stojąco, zdjęcia robimy tylko nad matą lub w kołysce.

15. Zabrania się stosowanie plecionek jako linek głównych.

16. W przypadku złowienia ryby z oznakami choroby lub która ucierpiała w trakcie połowu należy powiadomić Opiekuna Łowiska i przetrzymać ją w worku do czasu jego przybycia.

17. Na łowisku obowiązuje zakaz używania modeli zdalnie sterowanych oraz pontonów do wywozu zanęt (łowimy tylko z rzutu).

18. Łowienie metodą na spinning możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzem łowiska.

19. Zezwolenie należy posiadać przy sobie i okazywać je na polecenie osób kontrolujących.

20. Na łowisku oraz stawach sąsiadujących obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.

21. Zabrania się palenia ognisk ,wrzucanie do wody odpadków i niedopałków papierosów, jak i zaśmiecania niedopałkami stanowisk wędkarskich, należy zachować czystość na stanowisku.

22. Zabrania się poruszania samochodami po groblach wokół stawów.

23. Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie , uprasza się o zabieranie ze sobą własnych śmieci.

24. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska , osoby zachowujące się głośno, niestosownie oraz pod znacznym wpływem alkoholu będą wypraszane z łowiska.

25. W przypadku kradzieży ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli. Osobie która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 100 zł za każdy kilogram Ryby (nie mniej niż 500 zł za rybę). Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do Natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości Całkowity zakaz wstępu na łowisko.

26. Właściciel lub gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do przeszukania toreb podręcznych Klientów po zakończonych połowach.

27. Wszystkie przypadki kradzieży ryb ,kłusownictwa na łowisku , kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

28. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem lub gospodarzem łowiska.

29. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na wykorzystanie wizerunku w formie zdjęć na stronie internetowej łowiska oraz na portalach społecznościowych typu Facebook.

30. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

31. Opłata przypisana jest tylko do jednego z łowisk (nie można korzystać z kilku łowisk przy jednej opłacie).

32. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z Regulaminem.